News Item: Registrul Executorilor
(Category: Misc)
Posted by Administrator
Saturday 08 November 2014 - 14:00:21

Publicare licitatii online
UNEJ pune la dispozitia executorilor judecatoresti si a publicului larg un nou registru online pentru publicarea online a licitatiilor. Registrul se poate accesa la adresa:
This news item is from Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
( http://www.uniuneaexecutorilor.ro/news.php?extend.1 )